Med malerpensel som våpen i konflikter

Der det finnes mennesker vil det oppstå konflikter. Grovt sagt, konflikter kommer frem når forskjellige interesser krysser hverandre. Det er ikke negativt i seg selv. Livet blir stillestående om vi er kopier av hverandre. Forskjellighet vil skape konflikter, men også kreativitet og innovasjon. Konflikter har noe iboende i seg som kan være grunnlag for vekst. […]