Om Kunstterapi

Hva er kunstterapi og hva kan det bidra med?

Kunstterapi er en form for psykoterapi hvor utveksling mellom klient og terapeut oppstår i møte med klientens eget skapende arbeid. Det skapende arbeidet kan være ulike former for tegning, maling, skulptur, bevegelse, drømmer, meditasjon, eventyr og bruk av symboler. I et kunstterapeutisk forløp vil det settes fokus på både den skapende prosessen og det estetiske uttrykket hvor hensikten er å skape forbindelse mellom det bevisste og det ubevisste. Refleksjon og dialog rundt det skapende arbeidet kan skape et nytt rom, initiere nytenkning, øke selvforståelsen, styrke egne sterke sider, og gi en opplevelse av nærvær, kontroll og mening i eget liv. Kunstterapi bruker skapende prosesser og kunstnerisk utfoldelse til å fremme fysisk, mental og følelsesmessig selvforståelse hos mennesker.

Den kunstterapeutiske tilnærmingen åpner opp for uttrykk og dialog; Metodene kan være godt egnet for mennesker som opplever  at det er vanskelig å uttrykke følelser og tanker verbalt. Klienter som kommer til en kunstterapeut trenger ikke ha erfaring med å uttrykke seg kunstnerisk. Det er kunstterapeutens ansvar å foreslå oppgaver som er overkommelig for klienten. Den kunstterapeutiske tilnærmingen er basert på tillit mellom terapeut og klient.

En kunstterapeut har kjennskap til psykologien i det å uttrykke seg gjennom nonverbal kommunikasjon og symboler, og bruker sine erfaringer og innsikt i den skapende prosessen. Prosessen skal være veiledende og ta hensyn til sammenhengen av det skapende arbeidet. Kunstterapeuten er ikke opptatt av å foreta en estetisk eller diagnostisk vurdering av arbeidet. Det handler om den kunstneriske aktiviteten hvor kunstterapeuten ved hjelp av sin visuelle og psykoterapeutiske kunnskap tilrettelegger for en større selvforståelse.

Usikker på om kunstterapi passer for deg?

Ta kontakt for en helt uforpliktende prat for å kartlegge hvordan du kan ha utbytte av kunstterapi –  individuelt tilpasset akkurat deg og ditt behov. Jeg gleder meg til å høre hva jeg kan gjøre for deg!