Nise da Silveira – En av de første kvinnelige kunstterapeutene

I 1944 vender den brasilianske psykiateren Nise da Silveira (1905-1999) tilbake til arbeid på et psykiatrisk sykehus i forstadene til Rio de Janeiro. Hun nekter å bruke elektroshock og lobotomi i behandling av schizofreni, noe som var en moderne og voldelig behandlingsform i psykiatrien på den tiden. Som motstander av behandlingsmetodene og det at hun […]

Med malerpensel som våpen i konflikter

Der det finnes mennesker vil det oppstå konflikter. Grovt sagt, konflikter kommer frem når forskjellige interesser krysser hverandre. Det er ikke negativt i seg selv. Livet blir stillestående om vi er kopier av hverandre. Forskjellighet vil skape konflikter, men også kreativitet og innovasjon. Konflikter har noe iboende i seg som kan være grunnlag for vekst. […]