Med malerpensel som våpen i konflikter

Der det finnes mennesker vil det oppstå konflikter. Grovt sagt, konflikter kommer frem når forskjellige interesser krysser hverandre.

Det er ikke negativt i seg selv. Livet blir stillestående om vi er kopier av hverandre. Forskjellighet vil skape konflikter, men også kreativitet og innovasjon. Konflikter har noe iboende i seg som kan være grunnlag for vekst.

Problemet er at både du og jeg har med oss en bagasje full av følelser, kultur og utløsende triggere som vi fort tar i bruk når vi møter motstand fra andre. Vi får et behov for å forsvare og bevare oss.

Plutselig er konflikten personlig rettet og deretter eskalerer den i vei uten at vi egentlig henger med skikkelig. Konflikter er skremmende og ubehagelig når vi opplever dem og de blir som ringer i surt vann når de oppstår på arbeidsplassen.

Jeg har jobbet mange år i en bransje der forskjellighet og mangfold var ønsket. Men det skal ikke legges under teppet, at det kunne bli varmt om ørene i perioder og det var ikke alle som gikk like godt sammen. Konfliktnivået kunne være høyt uansett hvor profesjonelle vi forsøkte å være.

Jeg ble etter hvert ganske vanskelig å ha med å gjøre. Først begynte jeg å unngå kontakt med mennesker som tok plass. Selvfølelsen gikk i full fart mot bunnen. Min overfølsomhet ble en plage for meg selv og den ble et problem for andre. Over tid ble jeg syk. Jeg hadde ingen oversikt over hvorfor dette skjedde i livet mitt.

Så begynte jeg å jobbe med min egen bagasje hos en gruppe dyktige kunstterapeuter. Via bilder og øvelser jobbet vi med det som i jungiansk psykologi kalles skyggen. Det vil si egenskaper, kvaliteter og ressurser som ikke lå tilgjengelig for meg i min bevissthet. De lå bokstavelig talt i skyggen og lagde en del kaos på min vei. Jeg fikk en forståelse for hvorfor jeg var så ømfintlig i gitte sammenhenger og hvorfor jeg var sårbar når det gjaldt konflikter. I dag tåler jeg langt bedre å stå i det. Men jeg havner ikke så ofte i konflikter lenger. Jeg er trygg på hvem jeg er, hva grensene mine er og jeg vet hva som kan være mine triggere.

Det ligger mye informasjon om og prosedyrer for konflikthåndtering både i faglitteraturen og på nett. Dessuten skal bedrifter ha rutiner og prosedyrer som skal være kjent for ledere, tillitsvalgte og hos verneombud. Men det kan bli mye teori og like ubehagelig når to mennesker havner i skyggen av hverandre og kommer på kant med hverandre.

Til forskjell fra mange av de kjente metodene å jobbe med konflikter på, er kunstterapeutiske metoder med billedbruk og drama erfaringsbasert og berører den enkelte direkte. Metodene kan bringe mangt et troll ut av skyggene. Og det er sant som det er sagt: Et bilde kan fortelle mer enn tusen ord.

Å uttrykke seg kreativt setter underbevisstheten i sving og kan belyse helt nye typer spørsmål. En annen forskjell er at i billedbruk og drama jobber vi forebyggende. Metodene blir en form for selvgransking. Vi undersøker hva farger og symbolikk kan bety for selvfølelse og handlingsmønstre. Målet er å oppdage og erkjenne hvordan det berører ditt liv. I møtet med det kreative uttrykket kan det oppstå magiske øyeblikk av selvinnsikt og forståelse.

God selvinnsikt og god selvfølelse er egenskaper som bidrar til en rausere holdning mot andre mennesker og deres bagasje. Det er konfliktforebyggende å jobbe med «skyggen»