Velkommen til meg.

Abene Kunstterapi er en grundervirksomhet. Jeg er utdannet sosiolog og kunstterapeut. Til daglig jobber jeg med maling – drama – og drømmer. Kunstterapi er en kreativ reise som kan finne frem til nye og gamle ressurser som ikke er fullt ut uttrykt i oss som mennesker. Inne i oss ligger det mye ubrukte resurser, på godt og vondt. Dette forplanter seg gjennom livet vårt i form av handlingsmønstre og måten vi forholder oss til oss selv, våre miljøer og situasjonene vi kommer opp i. Kunst er et verktøy som  kan brukes til selvutvikling og større forståelse av våre liv. Fordi kunst tar tak i det som ligger utenfor vårt språk og rekkevidde. Gjennom form og farge, lyd og bevegelse kan vi oppdage nye ressurser på godt og vondt. Jeg arbeider både sammen med deg en til en, men jeg har også lang erfaring innen organisasjonsutvikling og arbeid med menneskelige relasjoner. Så jeg arbeider også med kunst for å utvikle organisasjoner.