Velkommen til meg.

Abene Kunstterapi er en grundervirksomhet. Jeg er utdannet kunstterapeut og jobber med maling – tegning – drama – og drømmer. Og det har  jeg gjort mesteparten av mitt liv, men i skyggen av fast jobb og forsørgerplikter. Kunstterapi er en kreativ reise til det som ikke er uttrykt fullt ut i oss mennesker. Inne i oss ligger det mye ubrukte resurser, men også traumer. Dette forplanter seg gjennom livet vårt i form av handlingsmønstre og måten vi forholder oss til oss selv, våre miljøer og situasjonene vi kommer opp i. Kunst som terapi eller selvutvikling er kraftige verktøy. Fordi det tar tak i det som ligger utenfor vårt språk og rekkevidde. Gjennom form og farge, lyd og bevegelse kan vi oppdage nye ressurser på godt og vondt. Jeg arbeider både for deg som enestående menneske, men jeg har også lang erfaring innen organisasjonsutvikling.