Velkommen til Abene Kunstterapi

Velkommen til Abene Kunstterapi

Noen ganger er det vanskelig å sette ord på hva en føler eller har opplevd. Følelser kan også sitte fast i kroppen og komme til uttrykk ved smerter og ubehag. Noen ganger kan det hjelpe å uttrykke seg på en kreativ måte.

Kunstterapi er en dyp, spennende og utfordrende måte å arbeide med problemløsning, terapi og selvutvikling på. Det kreves ingen kreative ferdigheter eller forkunnskap for å arbeide kunstterapeutisk.

Kunstterapeut
Cathrine Larsen

Jeg har mange års erfaring med lederutvikling, drama og teater, kommunikasjon og personlig utvikling. Jeg er spesielt opptatt av hvordan livet setter seg i kroppen som smerter og ubehag. Jeg er utdannet ved Sattva Kunstterapeutisk Institutt.

Følg meg på facebook

Når kan kunstterapi hjelpe deg?

Ved sorgarbeid, kriser, konflikter og grensesetting

Utbrenthet, stress, angst og depresjoner

Spiseforstyrrelser, overvekt og smerter

For å få mere klarhet i eget liv

Les mer om Kunstterapi...

Aktuelt hos Abene Kunstterapi